www.niwandora.com

Meditation Programs:

           
 

4 Day Meditation Program:

By Ven. Walalgoda Chandrarathena Thero      
  DAY - 1 : MORNING DAY - 2 : MORNING DAY - 3 : MORNING DAY - 4 : MORNING  
  1101-2013.08.09-Day 1-1-Morning 2101-2013.08.10-Day 2-1-Morning 3101-2013.08.11-Day 3-1-Morning 4101-2013.08.12-Day 4-1-Morning  
  1102-2013.08.09-Day 1-1-Morning 2102-2013.08.10-Day 2-1-Morning 3102-2013.08.11-Day 3-1-Morning 4102-2013.08.12-Day 4-1-Morning  
  1103-2013.08.09-Day 1-1-Morning 2103-2013.08.10-Day 2-1-Morning 3103-2013.08.11-Day 3-1-Morning 4103-2013.08.12-Day 4-1-Morning  
  1104-2013.08.09-Day 1-1-Morning 2104-2013.08.10-Day 2-1-Morning 3104-2013.08.11-Day 3-1-Morning    
  DAY - 1 : EVENING DAY - 2 : EVENING DAY - 3 : EVENING DAY - 4 : EVENING  
  1201-2013.08.09-Day 1-2-Evening 2201-2013.08.10-Day 2-2-Evening 3201-2013.08.11-Day 3-2-Evening 4201-2013.08.12-Day 4-2-Evening  
  1202-2013.08.09-Day 1-2-Evening 2202-2013.08.10-Day 2-2-Evening 3202-2013.08.11-Day 3-2-Evening 4202-2013.08.12-Day 4-2-Evening  
  1203-2013.08.09-Day 1-2-Evening 2203-2013.08.10-Day 2-2-Evening 3203-2013.08.11-Day 3-2-Evening 4203-2013.08.12-Day 4-2-Evening  
  1204-2013.08.09-Day 1-2-Evening 2204-2013.08.10-Day 2-2-Evening 3204-2013.08.11-Day 3-2-Evening 4204-2013.08.12-Day 4-2-Evening  
  1205-2013.08.09-Day 1-2-Evening     4205-2013.08.12-Day 4-2-Evening  
           
           
 

4 Day Meditation Program:

 

By Ven. Badulle SuryarathanaThero      
  DAY - 1 : MORNING DAY - 2 : MORNING DAY - 3 : MORNING DAY - 4 : MORNING  
  1101-2013.11.08-Day 1-1-Morning 2101-2013.11.09-Day 2-1-Morning 3101-2013.11.10-Day 3-1-Morning 4101-2013.11.11-Day 4-1-Morning  
  1102-2013.11.08-Day 1-1-Morning 2102-2013.11.09-Day 2-1-Morning 3102-2013.11.10-Day 3-1-Morning 4102-2013.11.11-Day 4-1-Morning  
  1103-2013.11.08-Day 1-1-Morning 2103-2013.11.09-Day 2-1-Morning 3103-2013.11.10-Day 3-1-Morning 4103-2013.11.11-Day 4-1-Morning  
  1104-2013.11.08-Day 1-1-Morning 2104-2013.11.09-Day 2-1-Morning 3104-2013.11.10-Day 3-1-Morning 4104-2013.11.11-Day 4-1-Morning  
  DAY - 1 : EVENING DAY - 2 : EVENING DAY - 3 : EVENING DAY - 4 : EVENING  
  1201-2013.11.08-Day 1-2-Evening 2201-2013.11.09-Day 2-2-Evening 3201-2013.11.10-Day 3-2-Evening 4201-2013.11.11-Day 4-2-Evening  
  1202-2013.11.08-Day 1-2-Evening 2202-2013.11.09-Day 2-2-Evening 3202-2013.11.10-Day 3-2-Evening 4202-2013.11.11-Day 4-2-Evening  
  1203-2013.11.08-Day 1-2-Evening 2203-2013.11.09-Day 2-2-Evening 3203-2013.11.10-Day 3-2-Evening 4203-2013.11.11-Day 4-2-Evening  
  1204-2013.11.08-Day 1-2-Evening 2204-2013.11.09-Day 2-2-Evening 3204-2013.11.10-Day 3-2-Evening 4204-2013.11.11-Day 4-2-Evening  
           
           
           
  Bhawana By Ven. Walalgoda Chandrarathana Thero      
  01. Ana Pana Sathiya 07. Hethu Pala      
  02. Kayanu Passanawa 08. Panchaskanda      
  03. Myithree Bhawanawa 09. Athivima-Nethivima 01      
  04. Chittanu Passana 1 10. Anithya 01      
  05. Chittanu Passana 2 11. Athivima-Nethivima 02      
  06. Nama Roopa 12. Anithya 02      
           
           
           
           
           
           
           
           

More to come soon...

 


 

CDs Published:

cds

foAYlhdKkA jykAfiA(
r;Akmqr bism;k wdrKH fiAkdikdêm;s
w;smQcH j,,Af.dv pkAør;k ysñmdKkAAjykAfiA

wdrKHfhA boslsÍï fjkqfjkA wjYH õhoï iïmdokh lr.ekSu i|yd jevigykg iyNd.S jQjkA w;r muKlA fuh w,úlrkq ,efí